Rozjeď projekt 11

Zimní semestr 2023/2024

Prezentace

Jakub Škrabálek: Společně bezpečně: nůž

Katarína Mlíchová: Japonsko veřejnosti

(Bez záznamu)
Chci přiblížit Japonsko široké veřejnosti různými možnými způsoby.

Vojtěch Augste: Přenos demokratických inovací do praxe

Podporuji a vytvářím zdravou evropskou veřejnou sféru v oblasti politického diskurzu

Viktorie Pavelková: Masivní dubový nábytek

V návaznosti na naši malou rodinnou firmu specializovanou na výrobu ze dřeva jsem se rozhodla zkusit rozšířit naši nabídku o další kategorii - o výrobu masivních dubových stolů.

Již nyní nás můžete kontaktovat na:
https://nodern.cz/
https://www.instagram.com/nodern.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094351135799
Pokud byste měli zájem mě kontaktovat osobně, máte možnost na:
email: viktorie.pavelkova637@seznam.cz
https://www.linkedin.com/in/viktorie-pavelkova/ 

Jakub Vašák: Vyhoření a přetížení vysokoškoláků

Chci pomáhat vysokoškolákům, kteří jsou často velmi vytížení a mají blízko k vyhoření - studují, pracují a věnují se dobrovolnické činnosti.

FB - https://www.facebook.com/jakub.vasak.1
e-mail - vasak.jakub.02@gmail.com
tel. číslo - 732606810

Kateřina Remišová: Projev.se

Rozvíjím prezentační dovednosti (nejen) odborníků.

 www.projev.se
info@projev.se
+420 777 89 13 17

Adriana Jarolímková: IKAPO

Pomáháme studentům najít jejich vlastní cestu ke vzdělávání a kariéře, chceme zlepšit efektivitu učení a snížit studijní neúspěšnost. 

Web: www.ikapo.cz
E-mail: adriana.jarolimkova@gmail.com 

Lucie Bradáčová: PROONKO

Sama jsem se přesvědčila o tom, že jiné můžeme ovlivnit i na ulici, právě tak vznikl projekt PROONKO, který si klade za cíl podporovat skrze trička s myšlenkou lidi s rakovinou.

Markéta Matějová: Duhová mezigenerační setkání

Duhová mezigenerační setkání pomáhají propojovat LGBTQ+ lidí všech věků – a také dokazovat, že jsme tu byli vždycky.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mark%C3%A9ta-mat%C4%9Bjov%C3%A1/
E-mail: matejova.m@hotmail.com 

Jakub Škrabálek: Skauttalk

Průběh semestru

Seminář je koncipován jako 10týdenní výzva počítáno od konce úvodního bloku (tzn. 18. října) k závěrečným prezentacím (10. ledna) s přihlédnutím k Vánočním svátkům.

Úvodní blok

Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro

Podpora při prototypování

Live Office Hours
Živé konzultace, kdy jeden člověk/tým přijde se svým nápadem/projektem a my se mu budeme snažit pomoct. Ostatní sledují a inspirují se pro svoji situaci. Může jít o konkrétní problém, návrh prototypu, zpětnou vazbu apod.

Mastermindy/konzultace
Dle počtu účastníků a domluvy budou buď probíhat konzultace nebo mastermindy (vzájemná pomoc ve skupině). Individuální konzultace doporučujeme alespoň dvě za semestr.

Checkpointy
Předvedete, kam jste se dostali: ukážete prototypy a reakce cílové skupiny.

Týdenní reflexe (povinné)
Každý týden (do páteční půlnoci) dodáte aktuální data o svém projektu (za vícečlenný tým stačí jednou) – jedná se o jednoduchý formulář na pár minut. Pokud ale data neodešlete, jste automaticky vyřazeni (to je ten „bič na prokrastinaci“) a ztrácíte nárok na zápočet.

Závěrečný blok

Setkávání: středy 10.00-12.00 v Kampusu Hybernská, budova D, 2. patro