Rozjeď projekt 06 

Letní semestr 2020/2021

Týmy a jejich projekty

Právní web (Harry Havlát, Matyáš Vilímek, obalka@spruhem.cz)

Pokud vám přijde psaní z úřadu, soudu nebo od exekutora, kterému nerozumíte, pomůžeme vám na našem webu. Stačí si daný typ psaní vyhledat a dostanete jeho překlad z právničiny do lidštiny. Získáte shrnutí, co to konkrétní psaní znamená a co se od vás čeká.

Medici PRO Očkování (Karolína Hájková, Dominika Kovačovičová, Barbora Linhartová, Jan Krb, Markéta Procházková)

Řešíme problematiku příliš snadného šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování, kvůli kterému narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat. 

Kebule (Alice Foltýnová, Petra Tabáková, Barbora Černá)

Jsme tým mladých vědců a zabýváme se zejména Alzheimerovou chorobou. Vzděláváme veřejnost v oblasti zdraví a onemocnění nervového systému. Zaměřujeme se na podporu prevence vedoucí ke zvýšení povědomí o rizikových faktorech, projevech a možnostech včasné diagnostiky rozmanitých onemocnění nervového systému. Naším cílem je popularizovat neurovědu ve spolupráci s předními odborníky v oboru.

Rozlož Prahu (Monika Filipenská)

Chceme motivovat žáky vybraných ZŠ v Praze ke kompostování. Proto vytváříme metodickou podporu koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), aby se mohli rovnou začít věnovat výuce. Bez nutnosti vyhledávání informací a řešení na různých místech.

SenEDU (Vašek Táborský, Vašek Šraier, Terka Kadavá)

Studenti a senioři – dvě skupiny, které byly současnou covidovou situací zasaženy. Studentům chybí výuka, seniorům sociální interakce. SenEDU je „seznamka pro doučování“. Studentům pomůže osobní přístup ve výuce, seniorům osobní kontakt s mladou generací.

Pytlíci (A. Sochorová, A. Harciníková, M. Bartošek)

Vytváříme uměleckou instalaci z použitých plastových pytlíků, která má společně s infografikou upozornit na nadužívání pytlíků v supermarketech. Ideálně by měla stát alespoň omezený čas někde v Praze. 

CzechMove (Richard Český)

Náš projekt je zaměřen na tréninkovou přípravu mladých sportovců různých věkových kategorií. Se smysluplným tréninkovým procesem je dobré začít již v mladém věku. Kvalitní komplexní příprava poslouží jako prevence zranění sportovců a ovlivňuje samotný sportovní výkon. Klubům chceme nabídnout  jak srozumitelná školení (ohledně kondiční přípravy, regenerace, fyzioterapie v daném sportu, stravy), tak spolupráci dlouhodobějšího charakteru (zaměřenou na všechny parametry sportovní přípravy).

Kontakt: 731 477 416, richard.cesky@czechmove.cz

Generace S (Helena Fajkusová, Eva Kospachová, Karolína Dědovská, Petra Drdová)

Cílem našeho projektu je poukázat na mezigenerační rozdíly, předsudky a zažité stereotypy. Chceme vytvořit kampaň, která bude propojovat mladší generace se staršími a vytvářet mezi nimi vzájemný respekt a úctu.

Zapomenuté příběhy (Stanislava Hrachová) 

Na základě starých příběhů z literárních předloh předkládám dětem, potažmo rodinám, vždy část pointy. Jejich úkolem je příběh rozvinout a hlavně prožít (luštění, vycházky, komiks, rozhovory,… ). Po splnění úkolu se posouvají v příběhu dále. 

Cílím na vytržení ze stereotypu, společné cíle, uvědomování souvislostí atd.

Podcasty

Věda pod lupou (Matyáš Vláčil, Tereza Horská)

Ve zprávách jsme často bombardování chybně interpretovanými vědeckými tématy. Někdy je těžké vědět čemu věřit a co je pouze fikce. Cílem našich podcastů je upozorňovat na tyto přežitky a zároveň je zábavnou formou vysvětlovat. Episody budou zahrnovat témata jako GMO, vakcinace, spánek, detoxikace těla, psychologické poruchy.

Instagram: https://www.instagram.com/vedapodlupou/

Facebook: https://www.facebook.com/VedaPodLupou/

Klasika všetkým (Anna Eisenreichová, Pavla Pisárová)

Tvoříme podcast, kterým chceme popularizovat vážnou hudbu. Klasická hudba může být pro každého, stačí ji jen vhodně podat a uvést do kontextu. Předáváme informace lidsky, netvoříme pro hudební odborníky, ale pro běžné lidi s láskou hudbě.

Balast (Filip Liška, Ondřej Černý)

Podcast zaměřený na popularizaci humanitních věd za zdmi FF UK. Pro studenty i širokou veřejnost nabízíme pohled na aktuální problémy a fenomény z mnoha různých pohledů společenských věd a se zajímavými a neokoukanými hosty, kteří mají co říct.

www.facebook.com/podcastbalast

www.instagram.com/podcastbalast

https://podcastbalast.podbean.com 

Podcasty z Matfyzu (Andrej Farkaš, Vašek Korčák)

Podcast ukazujúci zaujímavý výskum na MFF a ľudí za ním. Má za cieľ zvýšiť povedomie o možnostiach štúdia na MFF a pritiahnuť uchádzačov. Tiež má ukázať študentom, čo sa deje mimo ich sekcie a môže tak zvýšiť vnútrofakultnú „hrdosť“.

https://www.matfyz.cz/podcast 

STEPPIN INTO ASIA (Petr Jandáček, Martin Hanker)

Podcast spolku Orientalistický expres nejen pro studenty FFUK. Ptáme se, přemýšlíme, propojujeme. Hosté, témata, (mini)série. Víš, že v Praze je kůže z mongolského knížete? Zajímá Tě, jak se v Číně kouřilo opium? Dějiny kari? Čepice z yettiho? Sleduj sérii bizár…

https://steppinintoasia.podbean.com/ 

Noi Noi Podcast (Anh Tuyet Nguyen)

V podcastu objevujeme příběhy lidí s vietnamskými kořeny v Čechách. Zjišťujeme kdo jsou, co dělají a kam směřují.

https://www.instagram.com/noinoi_podcast/ 

https://www.youtube.com/channel/UCy05uVd0JlTF4IcEALka1_A 

(Bez záznamu prezentace)
Stewdent Podcast (Václav Ryšlink) - Konverzace o různorodých tématech pohledem mladých lidí, kteří mají v životě skvěle našlápnuto.
Spotify: https://open.spotify.com/show/1YGSWjLTBtJK3U1UKXHMnN
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC303NVnhPNSoqZu7xrQmu6g
Instagram: https://www.instagram.com/stewdent_podcast/ 

Průběh semestru

Začali jsme 15. února 2021.

Setkávali jsme se v tyto termíny:
Úterý 19-21
Čtvrtek 18-20

První 4 týdny byly věnovány:
1. poznávání se a tvorbě týmů
2. prototypování (pro koho co chcete dělat, co mu to má řešit za problém)
3. smyslu existence produktu/služby (proč to chcete dělat)
4. prioritizaci a experimentování (jak efektivně pracovat na nápadu).

Další setkávání sloužilo ke vzájemnému učení se, pomoc s kontakty a zpětné vazbě.

Práce na projektech pak probíhala v týmech mimo tato setkání ve vlastní režii.

Na konci semestru proběhly závěrečné prezentace celkem 17 týmů.

Skutečně poslední a pravděpodobně nejdůležitější setkání v semestru byla Reflexe a zpětná vazba.