Společenský problém

Záznam z prezentace Společenský problém

Klíčové otázky

Další zdroje

Inspiraci najdete např. v globálních cílech udržitelného rozvoje, zde zpracované v české verzi i s příklady řešení: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/sdgs/